Rodo

Potwierdzenie zapoznania się z obowiązkem informacyjnym


Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

Administratorzy danych osobowych (współadministratorzy)
Współadministratorami Twoich danych są wspólnie:
1. Booksy International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-722), przy Al. KEN 105 lok. U4, KRS: 0000515914, NIP 9512381607 (Booksy)
2. Usługodawcy oferujący usługi poprzez system Booksy w zakresie kosmetyki, fryzjerstwa, wellnes i SPA, profilaktyki zdrowotnej (Partnerzy)

Dane kontaktowe Booksy – punkt kontaktowy dla obu współadministratorów
Można się z nami skontaktować:
1. Telefonicznie: +48 570 888 532
2. Pod adresem e-mail: daneosobowe@booksy.com
3. Pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Booksy International sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa
4. Poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Booksy
Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
1. Pod adresem e-mail: daneosobowe@booksy.com
2. Pisemnie, na adres korespondencyjny: Booksy International sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa.

Wspólne uzgodnienia pomiędzy współadministratorami i punkt kontaktowy
W ramach umowy o współadminstrowanie dokładamy należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych i do każdego z administratorów możesz zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Nasze zadania podzieliliśmy między sobą w wyraźny sposób, zawierając umowę o współadministrowanie:
1. Booksy i Partnerzy wykonują obowiązek informacyjny wspólnie
2. Booksy odpowiada za umożliwienie wykonywania Ci Twoich praw – w tym celu skontaktuj się z nami, dane kontaktowe znajdziesz powyżej.
Szczegółowe informacje możesz uzyskać pod adresem e-mail: daneosobowe@booksy.com / telefonicznie: +48 570 888 532 /poprzez formularz elektroniczny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html (punkt kontaktowy).

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1. Zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z serwisu Booksy i korzystanie z usług Partnerów, w tym informowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Twojego profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług Cię interesujących) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
3. Badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług Cię interesujących oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
5. Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
6. Tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemie Booksy, tworzenie modeli statystycznych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój naszej działalności.

Kategorie odbiorców danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
1. Partnerzy
2. Spółki z grupy kapitałowej Booksy
3. Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe)
4. Podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne
5. Nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane nie są przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych
Twoje dane będziemy przetwarzać:
1. W celu wykonania umowy – do momentu przedawnienia roszczeń
2. W celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wycofania zgody
3. Badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody
4. Wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa
5. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń
6. W celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemie Booksy, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Twoje prawa
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. Prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych
3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
4. Prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z Booksy: poprzez e-mail daneosobowe@booksy.com, telefonicznie: +48 570 888 532; poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do sprzeciwu
Możesz, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: poprzez e-mail daneosobowe@booksy.com, telefonicznie: +48 570 888 532; poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: https://booksy.com/pl-pl/contact.html.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, w tym korzystania z serwisu Booksy i usług Partnerów.