Najbliższy Kurs

Najbliższy Kurs

NAJBLIŻSZY KURS ROZPOCZNIE SIĘ Warszawa Fizjosystem kurs „Anatomia palpacyjna w ujęciu klinicznym”
1część:22-24.02.2021
2część:29.03-01.04.2021
Bydgoszcz Akademia AthleticoMed kurs „Anatomia palpacyjna w ujęciu klinicznym”
1część:10-13.06.2021
2część: 02-05.09.2021
Lublin Fizjoactiv kurs „Anatomia palpacyjna narządu ruchu”
1część: 16-19.09.2021
2część: 08-11.10.2021

Cena kursu wynosi 3000zł za 2×4 dni kursu, każdy uczestnik
otrzymuje skrypt, schematy okolic ciała i płyty DVD
z przedstawianymi technikami badania. Jeśli grupa
przekracza 18 osób zajęcia prowadzone są przez 2 wykładowców
(Marcin Fluder i Rafał Marciniak)
Kurs jest prowadzony i doskonalony przez ostatnie 4lata, odbyło
się już ponad 30 kursów, które uczestnicy ocenili bardzo wysoko.